Er det zakah på privat bil eller drosje?

Salam, er det zakah på privat bil eller drosje?


Wa alaykum assalam

Det er ikke zakah på privat bil, selv om det er mange biler til privat bruk. Og det samme gjelder for drosje, men inntekten som kommer fra drosjenæringen vil gå inn i felles verdier når man skal beregne zakah 1 gang i året. Men hvis noen kjøper en bil, hus eller noe for å selge den videre og tjene penger på det. Så må vedkommende betale zakah (dvs. 2,5 %) på markedsprisen på handelsvaren.

Wasalam

Imam Madani