Hijrikalender Avtalen

Madani Masjid har inngått felles hijrikalender avtale med IRN og MDN.